Empresas

 • Descrición:

  Está a buscar un detalle que lle axude a motivar aos traballadores da súa empresa?Quizá unha actividade conxunta para fortalecer o espírito de equipo? Ou ten unha comida importante con clientes e necesita que alguén organice a comida e elixa os viños máis adecuados?

  Deixe que nós nos encarguemos. Coa información que nos envíe farémoslles varias propostas e traballarémolas xuntos. Podémoslle axudar a:

  • Seleccionar un viño para regalar a clientes ou empregados e xestionar o seu envío.
  • Organizar unha comida de negocios con clientes ou compañeiros.
  • Planificar un día ou unha fin de semana de actividades para potenciar o traballo en equipo.
  • Calquiera outra petición que desexen plantexarnos relacionada co mundo do viño.
 • Ónde:

  Por cuestións loxísticas estamos centrados no eixo A Coruña – Santiago – Vigo – Ourense e os seus arredores.

 • A quén vai dirixido:

  A empresas que buscan un traballo máis personalizado na organización de eventos ou incentivos para os seus empregados. A empresas que desexan coidar en detalle as relacións cos seus clientes e cren que a cultura do viño pode ser un vehículo interesante para conseguilo.

 • Prezo:

  En función das necesidades que se expoñan pero conseguiremos ofrecer propostas atractivas para o orzamento que nos indiquen.

         Rúa de San Roque 69, 3B
         36204 Vigo (Pontevedra)
         España-Spain

Síguenos nas redes sociais!

Galicia.wine
Call Now Button