Aviso Legal

 

 • Información do titular
   1. Denominación Social: Jorge Vila Fernández
   2. NIF: 44445994N
   3. Domicilio: Rúa de San Roque 69, 3B C.P.: 36204 | Vigo (Pontevedra)
   4. Teléfono: 661.957.861
   5. Email: info@galicia.wine

 

 • Condicións de uso

Galicia. wine 2017 ©, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí incluídas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que se ofrecen no sitio web, e con carácter informativo pero non limitativo, a non empregalos para: i)Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á orde pública, ii) difundir contidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, iii) provocar danos físicos ou lóxicos no sitio web, o dos seus provedores, ou de terceiras persoas, iv)tentar acceder e no seu caso, manipular, a contas de correo ou zonas de administración sen autorización expresa.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa do prestador.

O prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

As condicións de uso do sitio, así como o contido no aviso legal, réxense conforme á lexislación española. O usuario sométese á resolución de calquera litixio ante os Xulgados e Tribunais de Vigo.

 

 • Propiedade intelectual e industrial

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, atópase protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

 

 • Protección de datos

Galicia.wine 2017 © cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O enchemento e envío dos formularios incluídos no sitio web implica o consentimento expreso ao prestador para realizar envíos a través de correo electrónico ou calquera outro medio proporcionado a través dos formularios

Os datos de carácter persoal solicitados a través do sitio web serán incorporados a un ficheiro inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de datos, sendo Galicia. wine 2017 © o responsable do tratamento.

Galicia.wine 2017 © é o único propietario da información recollida neste sitio web. Non venderemos, compartiremos ou alugaremos esta información a outras persoas de maneira diferente do que se divulga nesta declaración. Galicia.wine 2017 © recolle a información dos nosos usuarios en varios puntos diferentes do noso sitio web.

Ademáis este sitio web informarálle de:

   1. Qué información de identificación persoal de vostede ou de terceiros se recopila a través do sitio web.
   2. Quén recopila a información.
   3. Cómo se utiliza esta información.
   4. Con quén a información pode ser compartida.
   5. Qué opcións están dispoñibles para vostede respecto á recopilación, uso e distribución da información.

Os procedementos de seguridade serven para protexer a perda, mal uso ou alteración da información que posúe Galicia.wine 2017 ©.

Este sitio web toma todas as precaucións para protexer a información dos nosos usuarios. Cando os usuarios envían información sensible a través do sitio web, a súa información está protexida tanto en liña como fóra de liña.

Toda a información dos nosos usuarios está restrinxida nas nosas oficinas. Só os empregados que necesitan a información para realizar un traballo específico (por exemplo, o noso persoal de contabilidade ou un representante de servizo ao cliente) teñen acceso á información de identificación persoal.

 

 • Limitacións de responsabilidade

O prestador non se fai responsable do contido dos sitios correspondentes ás ligazóns externas incluídas no sitio web. Teña en conta que nós (Galicia. wine 2017 ©) non somos responsables das prácticas de privacidade dos devanditos sitios. Animamos aos nosos usuarios que estean decatados cando saen do noso sitio a que lean as declaracións de privacidade de cada sitio web e todos os que recompilan información persoalmente identificable. Esta declaración de privacidade aplícase unicamente á información recollida por este sitio web.

O prestador non se fai responsable ante a posible caída do servidor, virus, ou calquera tipo de mal funcionamiento do sitio por causas alleas ao prestador.

O prestador non se fai responsable do uso fraudulento que poidan facer terceiras persoas dos contidos ou elementos tecnolóxicos dispostos no sitio web.

 

 • Arquivos de rexistro

Utilizamos direccións IP para analizar tendencias, administrar o sitio, e recompilar información demográfica para uso agregado. As direccións IP non están vinculadas á información de identificación persoal.

 

 • Compartir

Podemos compartir información demográfica agregada cos nosos socios e anunciantes. Isto non está vinculado a ningunha información persoal que poida identificar a calquera persoa individual.

 

 • Corrección/actualización de información persoal

Se un usuario cambia a información de identificación persoal (como o seu código postal), ou se un usuario xa non desexa o noso servizo, esforzarémonos para proporcionar unha maneira de corrixir, actualizar ou eliminar os datos persoais que o usuario nos proporcionou.

 

 • Notificación de cambios

Se decidimos cambiar os nosos procesos de funcionamento, poñeremos eses cambios nesta páxina web para que os nosos usuarios estean sempre decatados de que información recollemos, como a usamos e baixo que circunstancias, se as houbese, divulgámola. Se nalgún momento decidimos utilizar información de identificación persoal dunha maneira diferente á establecida no momento da súa recompilación, notificarémosllo aos usuarios por medio dun correo electrónico. Os usuarios terán a opción de decidir se podemos ou non utilizar a súa información desta maneira. Usaremos a información de acordo coa política de privacidade baixo a cal se obtivo a información.

 

 • Cursos WSET – Protección de datos:  ao realizar a matrícula nos cursos WSET o candidato autoriza a Jorge Vila Fernández (Galicia.wine) a ceder os seus datos persoais de contacto a Wset ( Wine & Spirit Education Trust) para poder emitir os certificados correspondentes ou contactar directamente con el. Estes datos non serán cedidos a ningunha outra entidade ou institución e a base de datos de Galicia.wine non será vendida a terceiras partes con fins comerciais.
         Rúa de San Roque 69, 3B
         36204 Vigo (Pontevedra)
         España-Spain
Síguenos nas redes sociais!
Galicia.wine
Call Now Button